arkitekthuset kragerø as

Arkitekthuset Kragerø AS har mer enn 30 års erfaring og bidrar med prosjektering av alle typer bygg med alle elementer knyttet til prosjektene.

Vår portefølje har i løpet av årene blitt betydelig utvidet, og vi kan i dag vise til store og små prosjekter som har inkludert både søknadsarbeid, annbudsinnhenting, byggeoppfølging, kommuneplanarbeide, regulerings- og bebyggelsesplaner samt interiørbistand.

Selv om vi bistår med både private og offentlige bygg, er det fritidsboliger i vår vakre skjærgård som har dominert vårt arbeidsfelt. Kragerø kommune har tross alt et landareal på 307 kvadratkilometer, og det finnes i alt 495 øyer og holmer i skjærgården og innenfor kommunens grenser finnes det 190 ferskvann.

I vår bildeeksempler fra tidligere og pågående prosjekter ser du hvordan vi behersker lokalmiljøet, og at vi også har stor sans for bevaring og rehabilitering.

Arkitekthuset Kragerø har mer enn 30 års erfaring i Kragerø skjærgård

filosofi

Kontorets faglige holdning er respekten for de bebygde og naturgitte forutsetningene i ethvert prosjekt.

Enten det er hytter i skjærgården eller innenfor en tette bystruktur ønsker vi å fokusere på en arkitektur der sted- og landskapstilpasning er viktige forutsetninger.  Det er vår erfaring at dette gir vellykkede prosjekter!

Samtidig som vi mener det er viktig med en følsomhet overfor etablerte bygningsmiljøer og tradisjoner, ønsker vi å utforske nye formspråk og prøver å kombinere tradisjonelle og moderne linjer. Vi har som ambisjon å benytte miljøriktige løsninger i vår prosjektering.

Vår ”grunnverdi” er høy fagkompetanse, stort engasjement og god lokalkunnskap.  Vi fokuserer på miljøriktig og nyskapende løsninger – med respekt for tradisjonell og stedelig byggeskikk.

I våre bildeeksempler fra tidligere og pågående prosjekter ser du hvordan vi behersker lokalmiljøet, og at vi også har stor sans for bevaring og rehabilitering.

Hytte på Bærø
Hytte på Bærø
Bolig Bergsvik
Bolig Bergsvik
Hytte Stavnes
Hytte Stavnes

Prosjektutvikling