Prosjektnavn:
Amfiparken

Adresse:
Kragerø Resort

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2016

Beskrivelse:
Amfiparken vil bestå av 24 hus med 3 leiligheter i hver, plassert parvis rundt opparbeidede tun. Husene er tegnet med et modernistisk arkitektonisk uttrykk. Bebyggelsen er orientert rundt fellesområde med vannspeil, promenade og oppholdsareal for grill og lek.