Prosjektnavn:
Enebolig – Bergsvik

Adresse:
Prikleveien 16, Kragerø

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2016

Beskrivelse:
Enebolig utformet i ett moderne formspråk på sjønær og eksponert utsiktstomt. Det er vektlagt at bygget ikke skal rage på høyden. Planløsning er åpen med fokus på siktlinjer gjennom huset. Fasadematerialer av båndtekking, glassfelter samt beiset trekledning.