Prosjektnavn:
Hagesenter Kragerø

Adresse:
Sannidal

Tiltakshaver:
Farsjø Eiendom AS

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2012

Beskrivelse:
Nytt hagesenter for Kragerø Hagemiljø AS ved innfartsveien til Kragerø. Bygningen består av en hovedetasje med salgs/utstillings arealer, kafé, kontor og administrasjonsarealer, og en åpen mesanin med salgs- og utstillingsarealer.

Bygningen er utformet med et pulttak som på en naturlig måte leder blikket opp mot fjellskråningen i bakkant av tomten. Et bærende arkitektonisk og konstruksjonsmessig prinsipp er skiveformene som deler bygningen opp i segmenter og som klart kan avleses i bygningsformen.

Det har vært en intensjon i prosjektet å skape gode og funksjonelle overganger og sammenhenger mellom ute og inne. Bygningen er lagt i tomtens ytterkant og omslutter det utvendige salgstorget. Drivhuset er plassert mot veien, noe som eksponerer virksomheten gjennom døgnet.