Prosjektnavn:
Hytte på Bærøy

Adresse:
Bærøy

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2017

Beskrivelse:
Ombygging og tilbygning av hytte på Bærøy.