Prosjektnavn:
Hytte på Gumøy

Adresse:
Gumøy

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2017

Beskrivelse:
Erstatningshytte og erstatningsanneks på Gumøy.