Prosjektnavn:
Hytte på Kreppa

Adresse:
Garpvika

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2017

Beskrivelse:
Erstatningshytte på Kreppa.