Prosjektnavn:
Butikk og leilighetsbygg

Adresse:
Kragerø torg

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2011

Beskrivelse:
Gjenoppbygging av forretningsgård etter at den opprinnelige bygningen på torvet i Kragerø ble totalskadet etter brann i april 2009.

Ved gjenoppbyggingen ble det tilstrebet å gjenskape bygningens karakter med materialvalg og detaljer, og fasaden i gateplan ble tilbakeført.

Torvgata 22 har blitt en moderne bygning med forretning og leiligheter etter dagens standard. Gjenoppbyggingen ble imidlertid sett i sammenheng med utbedringen av apotekergården, og det er tilstrebet en tilbakeføring av det uttrykket disse to bygningene alltid har hatt på torvet i Kragerø.