Prosjektnavn:
Omsorgsboliger og avlastningsinstitusjon

Adresse:
Kalstadveien 16 – 18

Prosjektstatus:
Ferdigstilt 2013

Beskrivelse:
Totalentreprise med Kruse Smith AS. Kalstadveien 16 består av 4 omsorgsleiligheter for unge. Avlastningsinstitusjonen i Kalstadveien 18 har 4 ordinære sengerom og en skjermet enhet samt administrative arealer. Nybyggene er utformet i ett felles arkitektonisk formspråk med fasader i vedlikeholdsfri kledning av varmebehandlet gran og sementfiberplater.