Hytte Store Skogsholmen

Et tilbygg til en eksiterende fritidsbolig på Store Skogsholmen. Tilbygget ble lagt i en naturlig kløft i terrenget nedenfor hytta, slik at taket på tilbygget fungerer som et uteområde.

År: 2017
Sand: Store Skogsholmen, Kragerø
Klient: Privat
Emneknagg: Tilbygg, fritidsbolig