Hytte Kirkholmen

Vi har arbeidet med denne eiendommen flere gangen, sist i 2011-2014. Resultatet av de seneste byggearbeidene er et landsted der arkitekturen og landskapet i grove trekk er uendret, men der stedet har fått en vesentlig økt bruksverdi og tilrettelagt for to grener av familien.

Hovedhuset som opprinnelig er tegnet av stadsingeniør Erik Fjeld, er blitt rehabilitert utvendig og ombygget innvendig. Fasadene og taket er etterisolert og alle vinduer er skiftet. Noen vinduer er også endret og det er på østsiden etablert ny utgang med trapp til haven.

Fløyen på baksiden av hovedhuset er erstattet med en ny bygning. Loftsetasjen inneholder et allrom og flukter med uteplassen på baksiden. Sammen med uthuset, som også er erstattet, utgjør dette en egen bruksenhet med sine dedikerte utearealer.

Mellom husene er det et smau, ikke ulikt smauene i Kragerø.

År: 2014
Sted: Kirkeholmen, Kragerø
Klient: Privat
Emneknagg: Fritidsbolig