Smibekkhavna Friluftsområde

Smibekkhavna Friluftslivsområde ligger rett nord for Drangedal sentrum, og fikk status som Statlig sikret friluftslivsområde sommeren 2017. Formålet med prosjektet er å legge til rette for allsidig bruk av området, slik at befolkningen som helhet kan ha en grunn for å oppsøke Smibekkhavna, fra barnehagealder til eldre, to- og firbeinte – sommer som vinter. Lokaliseringen i forhold til skolen gjør området attraktivt som en utvidet skolegård, og et egnet turmål for SFO-barn.

År: Under oppføring
Sted: Drangedal
Klient: Drangedal Kommune
Emneknagg: Friluftsområde, stedsutvikling, plan

Smibekkhavna Friluftslivsområde ligger rett nord for Drangedal sentrum, og fikk status som Statlig sikret friluftslivsområde sommeren 2017.

Smibekkhavna er et friluftsområde som ligger spesielt nært tilknyttet Drangedal 10-årige skole og SFO, men det er også gåavstand til barnehage, Frisklivssentralen og flere boligområder.

I dag går en sti igjennom området som er mye brukt, arealene ellers har grodd igjen og er lite fremkommelig. Terrenget langs stien har en sammenhengende helning på 25m mot nord-øst, og den sør-østlige delen av området har en helning i retning vest og nord. Området egner seg for aktiviteter hele året og har en spennende skog i sør-øst.

Formålet er å legge til rette for allsidig bruk av området, slik at befolkningen som helhet kan ha en grunn for å oppsøke Smibekkhavna, fra barnehagealder til eldre, to- og firbeinte – sommer som vinter. Lokaliseringen i forhold til skolen gjør området attraktivt som en utvidet skolegård, og et egnet turmål for SFO-barn.

Sentralt i området planlegges en grillbu med tilrettelagt adkomst fra parkeringen i vest. Fra grillbua går en sti videre til skogsområdet. Skogen er i seg selv et spennende sted for lek, men her er mulighet for ytterligere tilrettelegging, f.eks. sykkelsti. Den sør-østlige delen av friluftsområdet avsluttes med to topper, med fantastisk utsikt. Med kort vei fra parkeringen, er dette er topptur som de fleste kan klare! For å utnytte høyden, og få maksimalt ut av utsikten, er det tanker om å etablere en utsiktsplattform på høyden mot nord, her er det utsikt rett ned til aktivitetsområde på Toke brygge.

Det planlegges en tilrettelagt sti som snor seg gjennom landskapet, med mulighet for forskjellige aktiviteter underveis – fra aktivitetsløype til sjakk. Det skrånende terrenget gir flotte muligheter for ski og aking på vinterstid. Det er avsatt areal til luftegård for hunder, med egen møteplass for hundeeiere, i nord. Og den lille bekken som går gjennom område tenkes utnyttet både i forbindelse med lek og drikke for hunder.

Friluftslivsområdet er planlagt som en etappevis utbygging, der området med grillbu tenkes som først utbyggingstrinn.

Stien som går gjennom området blir mye brukt, men det resterende arealet ligger som en ubrukt perle med mange muligheter. En oppgradering og tilrettelegging vil bidra positivt for innbyggerne i Drangedal.