Fermannsbakken

Forslag til detaljreguleringsplan og utforming av ny bebyggelse i Fermansbakken. Illustrasjonene viser bygningsvolumet som reguleringsplanen omfatter og forslag til materialvalg, samt en intensjon om å skape en fysisk sammenheng mellom Minneparken og Fermannsbakken.

Forslaget skisserer 14 boligenheter fordelt på to nybygg. Ett blir liggende med front mot Kirkebukta og skal romme seks leiligheter og 85 parkeringsplasser, hvorav 20 skal være med ladestasjon. Alle seks leilighetene vil få veranda og utsikt over Bærøyfjorden. I bygg nummer to blir det åtte leiligheter, hvor samtlige vil få veranda ut mot Minneparken. Størrelsen på leilighetene vil variere fra 70 til 120 kvadratmeter.

År: Under utvikling
Sted: Kragerø sentrum
Klient: Bonus Eiendom AS
Emneknagg: Reguleringsplan, leiligheter, parkeringsanlegg