Skrubben Havn

Et utviklingsprosjekt i et gammelt havneindustriområde i Kragerø. Prosjektet er under oppføring, og her blir det både boliger, fritidsboliger, parkeringsanlegg, småbåthavn og en offentlig havnepromenade. Intensjonen er å skape et nytt boligområde i vannkanten som harmonerer med omkringliggende bebyggelse og Kragerø for øvrig. Husene er utformet med et tradisjonelt formspråk, med moderne planløsninger og gjennomgåde leiligheter for godt med dagslys og utsikt.

År: 2021
Sted: Skrubbodden, Kragerø
Klient: Skrubbodden AS
Emneknagg: Reguleringsplan, bolig, fritidsbolig, havn

Video fra bygging > 2021