Kragerø Torv

Rehabilitering og tilbakeføring etter brann. Kragerø Torv fremstår nærmest uendret siden byens storhetstid på 1800-tallet, og bygningene her har en stor kulturell og historisk verdi. Da Torvgata 22 sammen med Kirkegata 15 ble totalskadet i brann, var det ønskelig å bygge opp igjen husene slik de var, men samtidig skape moderne og fleksible forretningslokaler på gateplan og gode boliger i de øvrige etasjene. Det ble i den forbindelse ble gjort noen mindre endringer i fasadene for å bedre utstillingsmuligheter og lysforhold.

År: 2011
Sted: Kragerø Torv
Klient: Kbce Eiendom AS
Emneknagg: Rehabilitering