KS Senteret

Kalstadsenteret er en eksisterende bygning som i dag huser blant annet dagligvareforretning, pub, gatekjøkken og diverse kontorlokaler. Bygningen har nå behov for oppgradering. I en detaljreguleringsplan for området foreslår vi en transformasjon av bygningen – samtidig som flere av de eksisterende funksjonene består.

Bygningen får etter planen en ny etasje, og et helt nytt fasadeutrykk. Det skal fortsatt være dagligvareforretning og serveringstilbud på gateplan, men i de øvrige etasjene skal det bygges moderne leiligheter med spesielt fokus på universell utforming. Alle leilighetene vil få private balkonger, og store vindusflater som gir gode lysforhold. Det nye Kalstadseneteret søker å være sosialt bydelssenter og møteplass, med både boliger og diverse forretningslokaler. 

År: Under prosjektering
Sted: Kalstad
Klient: K-Foss Eiendom AS
Emneknagg: Transformasjon, påbygg, leiligheter, forretning, reguleringsplan