Hagesenter Kragerø / Family Fitness

Bygningen består av en hovedetasje med salgs/utstillings arealer, kafé, kontor og administrasjonsarealer, og en åpen mesanin med salgs- og utstillingsarealer.
Bygningen er utformet med et pulttak som på en naturlig måte leder blikket opp mot fjellskråningen i bakkant av tomten. Et bærende arkitektonisk og konstruksjonsmessig prinsipp er skiveformene som deler bygningen opp i segmenter og som klart kan avleses i bygningsformen.

Det har vært en intensjon i prosjektet å skape gode og funksjonelle overganger og sammenhenger mellom ute og inne. Bygningen er lagt i tomtens ytterkant og omslutter det utvendige salgstorget. Drivhuset er plassert mot veien, noe som eksponerer virksomheten gjennom døgnet.

Lokalene er fleksible, og i dag har bygningen fått en ny bruk som treningssenter.

År: 2012
Sted: Sannidal, Kragerø
Klient: Farsjø Eiendom AS
Emneknagg: Kommersielt bygg, hagesenter, treningssenter