Furubo Omsorgssenter

Et omsorgssenter for eldre utformet på brukernes premisser, og et forsøk på å unngå institusjonspreget. Bygningen er lagt på en hylle i terrenget og bukter seg langs denne og tar vare på de gode lys- og utsiktsforholdene på tomten. Bygningen er gitt en utforming som åpner seg mot adkomstsiden og samtidig krummer seg rundt de private sonene på baksiden, hvor beboerne kan være for seg selv i trygge omgivelser uten forstyrrelser utenfra. Innvendig er de private leilighetene lagt i god kontakt med fellesarealer med samtalekroker og aktivitetsrom og personalrom.

År: 2005
Sted: Helle, Kragerø
Klient: Kragerø Kommune
Emneknagg: Omsorgssenter, bolig, terrengtilpassning