Boliger

Vi som jobber i Arkitekthuset mener det er viktig å utvise følsomhet ovenfor allerede etablerte bygningsmiljøer og tradisjoner. I tillegg ønsker vi å utforske nye formspråk ved å kombinere tradisjonelle og moderne linjer. Vi benytter 3D i vår prosjektering, hvilket gir våre kunder mulighet for kontinuerlig tilstedeværelse i utviklingen av sitt prosjekt. Vi følger opp prosjektene med utførende byggmester eller entrepenør, slik at du er sikret et resultat som er i tråd med planer og forventninger. Vårt arbeidsfelt spenner primært fra Tønsberg i nord til Kristiansand i sør, men vi kan også vise til flere prosjekter i Oslo- og Bærumsområdet.