Plan

Våre arkitekter bistår i alle faser av et prosjekt, alt fra tidlige analyser og vurderinger av eiendommens

utviklingspotensiale, og helt frem til ferdigstilling. Vi leverer komplette detaljreguleringsplaner i henhold til gjeldende standarder, og kan bistå private utbyggere med innspill til plan- og søknadsprosesser av ulik kompleksitet.