Større Prosjekter

Arkitekthuset har lang erfaring med å prosjektere industri, nærings- og kombinasjonsbygg. Vår kompetanse sikrer et effektivt løp fra første strek til ferdig bygg, og gir tiltakshaver mulighet til å være med på utformingen av bygget. Vi har sentral godkjenning i alle tiltaksplasser for arkitekturprosjektering og bygningsfysikk, og som ansvarlig søker.