Interiør

De siste årene har Arkitekthuset bistått i flere interiørprosjekter, både for hoteller, restauranter, nærings virksomheter og privatpersoner. Det er alltid spennende å detaljere prosjekter med funksjonelle og estetiske løsninger. På denne måten kan vi bidra til å skape en helhet hvor det ytre- og indre formspråket harmonerer.