FRITIDSBOLIGER

Kragerøs skjærgård består av nesten 500 øyer og holmer, og er dermed et yndet sted for feriering. Fritids- boliger, brygger og båthus er dominerende i vårt arbeidsfelt, og vi er stolte av våre gode lokalkunnskaper. Med disse bildeeksemplene kan du se hvordan vi behersker lokalmiljøet, og at vi også har stor sans for bevaring og rehabilitering av eksisterende bygningsmasser - godt tilpasset landskap og miljø.