Sted: Galeiodden / Kragerø sentrum
Ferdigstilt: Under utvikling
Om prosjektet:

Forslag til detaljreguleringsplan for hele strekningen fra Øybrua til Skjæret. Innenfor planområdet skal det planlegges for næringsvirksomhet, båtplasser, parkering og boligbebyggelse. Allmennheten vil ha tilgang til hele området via strandpromenade, fortau og fellesområder i form av lekeplass og brygger. Boligene planlegges som frittliggende eneboliger i rekke, med tilhørende garasje og båthus.