Sted: Smibekkhavna Friluftsområde / Drangedal
Ferdigstilt: Under oppføring
Om prosjektet:

Smibekkhavna Friluftslivsområde ligger like nord for Drangedal sentrum, og fikk status som Statlig sikret friluftslivsområde sommeren 2017. Formålet med prosjektet er å legge til rette for allsidig bruk av området, slik at befolkningen som helhet kan ha en grunn for å oppsøke Smibekkhavna. Lokaliseringen i forhold til Drangedal Skole gjør området attraktivt som utvidet skolegård, og som et egnet turmål for SFO-barn.